12 ม.ค.
  • By admin
  • 696 Views
  • 0 Comments

เบอร์แทรมฯ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณอักษรพระนาม ส.ส. จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “บ้านพระพร 15 ปี คืนคนดีสู่สังคม”

คุณฐิติมา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นตัวแทน บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณอักษรพระนาม ส.ส. จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “บ้านพระพร 15 ปี คืนคนดีสู่สังคม” ณ มูลนิธิบ้านพระพร ซึ่ง เบอร์แทรมได้ช่วยเหลือสนับสนุนมูลนิธิบ้านพระพรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือลูกหลานผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตและมีอนาคตที่ดียิ่งขึ้น

About The admin