26 ก.พ.
  • By admin
  • 1152 Views
  • 0 Comments

เบอร์แทรม ร่วมลงนามMOU โครงการระบบจัดการสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล (แถวบนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด เข้าร่วมลงนาม MOUโครงการระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ โดยมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานและร่วมลงนามกับ 30 องค์กรที่ถูกคัดเลือกประจำปี 2562 ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของเบอร์แทรม ในการแสดงความมุ่งมั่นและตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ตามปณิธานของบริษัทที่ว่า “มุ่งสู่สังคมที่ดีร่วมกัน”

About The admin