มาเป็นครอบครัวเบอร์แทรม

เราอยู่กันอย่าง “พี่น้อง” ให้ความสำคัญต่อกันเหมือนเป็นคนในครอบครัว
และเรามุ่งหวังให้คนในครอบครัวของเรามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าหากครอบครัวของเราแข็งแรง
เราจะสามารถออกไปช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยกัน ดังปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า

“Building A Stronger Community For All : มุ่งสู่สังคมที่ดีร่วมกัน”

HR & Admin Manager

Responsibilities: การวางแผนอัตรากำลังคน ....

Application Specialist

Responsibilities: Analyzing the business....

Regulatory Affairs Manager

Responsibilities: เตรียมเอกสารประกอบการข....

BI Developer Supervisor

Responsibilities: Design and transform t....

Warehouse Supervisor

รายละเอียดงาน ****ทำงาน จันทร์-เสาร์****....

Senior Accounting Officer / Accounting Officer

1. Senior Accounting Officer Responsibil....

International Marketing Supervisor

Responsibilities: Managing traditional a....

R&D Assistant Manager

Responsibilities ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์....

Financial Analyst Supervisor

Responsibilities: Creating, controlling ....