Product Information

Peppermint Field

นี่คือยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว แบรนด์ยาหม่องน้ำที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า 60 ปี

หัวใจสำคัญที่ทำให้เซียงเพียวอิ๊วในเครือของบริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ติดหู ติดจมูก และติดใจคนไทยมานานก็เพราะคุณภาพ การพัฒนา และมาตรฐาน ที่ไม่ว่าผ่านมานานแค่ไหนก็มีแต่จะพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิม

จนถึงวันนี้ที่เข้าสู่การบริหารของซีอีโอทายาทรุ่นที่ 2 อย่าง สุวรรณา เอี่ยมพิกุล หัวเรือใหญ่ที่ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า ไม่ได้ผลิตสินค้าเพื่อขายเพียงอย่างเดียว แต่คือการนำตราสินค้าของคนไทยเข้าไปอยู่ในเวทีโลก ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ขีดเส้นมาตรฐานใหม่ว่าคนไทยก็ทำสินค้าที่มีมาตรฐาน และสร้างชื่อเสียงให้คนไทยทุกคนภูมิใจ

Balm Stick

นี่คือยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว แบรนด์ยาหม่องน้ำที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า 60 ปี

หัวใจสำคัญที่ทำให้เซียงเพียวอิ๊วในเครือของบริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ติดหู ติดจมูก และติดใจคนไทยมานานก็เพราะคุณภาพ การพัฒนา และมาตรฐาน ที่ไม่ว่าผ่านมานานแค่ไหนก็มีแต่จะพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิม

จนถึงวันนี้ที่เข้าสู่การบริหารของซีอีโอทายาทรุ่นที่ 2 อย่าง สุวรรณา เอี่ยมพิกุล หัวเรือใหญ่ที่ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า ไม่ได้ผลิตสินค้าเพื่อขายเพียงอย่างเดียว แต่คือการนำตราสินค้าของคนไทยเข้าไปอยู่ในเวทีโลก ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ขีดเส้นมาตรฐานใหม่ว่าคนไทยก็ทำสินค้าที่มีมาตรฐาน และสร้างชื่อเสียงให้คนไทยทุกคนภูมิใจ

Balm Stick

นี่คือยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว แบรนด์ยาหม่องน้ำที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า 60 ปี

หัวใจสำคัญที่ทำให้เซียงเพียวอิ๊วในเครือของบริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ติดหู ติดจมูก และติดใจคนไทยมานานก็เพราะคุณภาพ การพัฒนา และมาตรฐาน ที่ไม่ว่าผ่านมานานแค่ไหนก็มีแต่จะพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิม

จนถึงวันนี้ที่เข้าสู่การบริหารของซีอีโอทายาทรุ่นที่ 2 อย่าง สุวรรณา เอี่ยมพิกุล หัวเรือใหญ่ที่ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า ไม่ได้ผลิตสินค้าเพื่อขายเพียงอย่างเดียว แต่คือการนำตราสินค้าของคนไทยเข้าไปอยู่ในเวทีโลก ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ขีดเส้นมาตรฐานใหม่ว่าคนไทยก็ทำสินค้าที่มีมาตรฐาน และสร้างชื่อเสียงให้คนไทยทุกคนภูมิใจ

FAQ

นี่คือยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว แบรนด์ยาหม่องน้ำที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า 60 ปี

หัวใจสำคัญที่ทำให้เซียงเพียวอิ๊วในเครือของบริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ติดหู ติดจมูก และติดใจคนไทยมานานก็เพราะคุณภาพ การพัฒนา และมาตรฐาน ที่ไม่ว่าผ่านมานานแค่ไหนก็มีแต่จะพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิม

จนถึงวันนี้ที่เข้าสู่การบริหารของซีอีโอทายาทรุ่นที่ 2 อย่าง สุวรรณา เอี่ยมพิกุล หัวเรือใหญ่ที่ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า ไม่ได้ผลิตสินค้าเพื่อขายเพียงอย่างเดียว แต่คือการนำตราสินค้าของคนไทยเข้าไปอยู่ในเวทีโลก ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ขีดเส้นมาตรฐานใหม่ว่าคนไทยก็ทำสินค้าที่มีมาตรฐาน และสร้างชื่อเสียงให้คนไทยทุกคนภูมิใจ

โรงงานแห่งใหม่ที่เป็นสถาปัตยกรรมบนเนื้อที่เกือบ 60 ไร่บนถนนลําลูกกาคือเครื่องยืนยันคุณภาพที่เซียงเพียวไม่เคยหยุดพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้น ตัวโรงงานสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้มากขึ้นถึง 10 เท่าด้วยมาตรฐานสากล GMP-PIC/S

นี่คือยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว แบรนด์ยาหม่องน้ำที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า 60 ปี

หัวใจสำคัญที่ทำให้เซียงเพียวอิ๊วในเครือของบริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ติดหู ติดจมูก และติดใจคนไทยมานานก็เพราะคุณภาพ การพัฒนา และมาตรฐาน ที่ไม่ว่าผ่านมานานแค่ไหนก็มีแต่จะพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิม

จนถึงวันนี้ที่เข้าสู่การบริหารของซีอีโอทายาทรุ่นที่ 2 อย่าง สุวรรณา เอี่ยมพิกุล หัวเรือใหญ่ที่ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า ไม่ได้ผลิตสินค้าเพื่อขายเพียงอย่างเดียว แต่คือการนำตราสินค้าของคนไทยเข้าไปอยู่ในเวทีโลก ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ขีดเส้นมาตรฐานใหม่ว่าคนไทยก็ทำสินค้าที่มีมาตรฐาน และสร้างชื่อเสียงให้คนไทยทุกคนภูมิใจ

นี่คือยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว แบรนด์ยาหม่องน้ำที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า 60 ปี

หัวใจสำคัญที่ทำให้เซียงเพียวอิ๊วในเครือของบริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ติดหู ติดจมูก และติดใจคนไทยมานานก็เพราะคุณภาพ การพัฒนา และมาตรฐาน ที่ไม่ว่าผ่านมานานแค่ไหนก็มีแต่จะพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิม

จนถึงวันนี้ที่เข้าสู่การบริหารของซีอีโอทายาทรุ่นที่ 2 อย่าง สุวรรณา เอี่ยมพิกุล หัวเรือใหญ่ที่ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า ไม่ได้ผลิตสินค้าเพื่อขายเพียงอย่างเดียว แต่คือการนำตราสินค้าของคนไทยเข้าไปอยู่ในเวทีโลก ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ขีดเส้นมาตรฐานใหม่ว่าคนไทยก็ทำสินค้าที่มีมาตรฐาน และสร้างชื่อเสียงให้คนไทยทุกคนภูมิใจ

NEWS & Events

ติดต่อ Peppermint Field

โทร : 02-932-7051-3

email : corporate@bertram1958.com